Skip to content

SEÇG-K

Total Turkey Pazarlama A.Ş. faaliyet gösterdiği tüm alanlarda insanların sağlık ve emniyetini, faaliyetlerindeki emniyeti, çevreye karşı olan duyarlılığını, müşteri memnuniyetini ve paydaşlarını dinlemeyi gözetmektedir. Şirketimizin sahibi olduğu her işletme, faaliyet konusu itibariyle tehlikeli kimyasallar elleçleyen bir tesistir. İş kazasına yol açma ihtimali yüksek olan tehlikeli operasyonların yürütüldüğü bu işletmelerde, Sağlık Emniyet Çevre Güvenlik ve Kalite (SEÇG-K) her operasyonda öncelikli sıradadır. Bu sebepledir ki, Total Turkey Pazarlama A.Ş. SEÇG-K Politikası’nda da belirtildiği gibi, her türlü bedensel yaralanmalara, mesleki hastalıklara, çevre kirliliğine, yangın-patlamaya ve mal hasarına yol açabilecek faaliyetler için tüm yasal gereklilikler karşılanmakta,  tüm tehlike ve riskler analiz edilmekte ve bu analizler sonucunda belirlenen tüm tedbirler yerine getirilmektedir. Her işletmemiz için tanımlı olan SEÇG-K standartları mevcuttur ve düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir.

 

Total

 

Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve SEÇG-K standartlarımızı artırmak için işletmelerimizde yatırım faaliyetlerimiz her geçen gün artmaktadır.  Bir yandan işletmelerimizin teknolojik alt yapısını değiştirirken bir yandan da personel kadromuzun SEÇG-K konularına olan uyumunu en üst seviyede tutmak için  farkındalık eğitimleri, kampanyalar, emniyet yönetim sistemi performansının ölçülmesi vb. çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz.  Çünkü biliyoruz ki sağlamakla yükümlü olduğumuz iş güvenliği sadece kendimiz için değil çevremizde yaşayan insanlar için de sağlamamız gereken bir olgudur. Bu, şirketimizi güvenli olduğu kadar güvenilir kılan en önemli değerdir.