SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMIMIZ

TR-Total-sosyal-485

 

Total Turkey Pazarlama ve Sürdürülebilir Gelişim
TOTAL'in  kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri iki ana başlıkta sıralanabilir; kültürel mirasa saygı,  toplumsal dayanışma  ve çevre. 
 
Toplumsal Dayanışma 
TOTAL'in, toplumsal dayanışma ile ilgili faaliyetleri eğitim alanında yoğunlaşmaktadır.  TOTAL ,  2005-2006 öğretim yılı itibari ile,  Renault ile birlikte  “Sokakta İlk Adımlar ” yol güvenliği eğitim projesini yürütmektedir.   T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından   onaylı proje ile , 2011-2012 öğretim yılı sonu itibari ile  41 ilde 1,200,000 öğrenciye ulaşılmıştır.

2007-2008 öğretim yılında hayata geçen “TOTAL Eğitime Destek” Projesi ile TOTAL, tesislerinin bulunduğu illerden başlayarak , ilköğretim okullarının öncelikli ihtiyaçlarını (bilgisayar laboratuvarı , kütüphane , yemekhane, oyun parkı  vb) karşılamaktadır. TOTAL çalışanları tarafından kurulan “TOTAL Gönüllü Takımı” da, yürüttüğü pek çok sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra ,  bu faaliyetleri  de desteklemektedir. 
 
Çevre
TOTAL, 2008 yılında , faaliyetlerinin çevreye olan etkileri azaltma amacı ile gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında müşterilerine 650,000 adet enerji tasarruflu ampul hediye etmiştir. (650,000 ampulün kullanılması ile ampüllerin 6 yıllık ömrü süresinde karbondioksit salınımının azalma miktarı : 156,000 ton/yıl) Bu proje, müşterilerin yakıt tüketimlerini ve karbondioksit salınımını azaltmayı hedefleyen ürün ve hizmetleri bir araya getiren “Eco Services” projesinin lansmanı kapsamında gerçekleştirilmiştir.