Uygunluk Programı

 

TR-Total-Total-uygunluk-485

Total Turkey Pazarlama, Total Grubunun Yolsuzlukla Mücadele ve Suistimali Önleme programını uygulamakta ve adil rekabetin korunması şartlarını desteklemektedir. Bu kapsamda gerekli risk analizi, iletişim ve eğitim çalışmalarını, temel durum tespit uygulamalarını atanmış olan Uygunluk Yöneticisi üzerinden yürütmektedir.
 
Total Uygunluk Programı kapsamında,
- Bağışlar, Sosyal Fonlar, Katkılar; Sponsorluk,
- Hediye / Ağırlama / İkram,
- Kamu Görevlileri ile Çalışan Temsilciler,
- Satın Alma,
- Satış,
- Suistimal Olaylarının Yaşanması Halinde İzlenecek Yöntemler ,
            - Çıkar Çatışması,
            - İK Kılavuz İlkeleri,
            - Ortak Girişimler,
            - İktisap – Tasfiye
prosedürlerini geliştirmiş ve uygulamaya sokulmuştur.